Zoeken naar ggz

 
ggz
Zuyderland Basis GGz Zuyderland.
In de landelijk vastgestelde generieke module Landelijke samenwerkingsafspraken tussen huisarts, generalistische basis GGz en gespecialiseerde GGz LGA kunt u meer lezen over samenwerkingsafspraken tussen huisarts, basis GGz en gespecialiseerde GGz. Informatie uitwisseling met verwijzer. In de meeste gevallen zal uw huisarts u verwijzen naar Zuyderland GGz.
GGZ NHN.
GGZ NHN: Meneer Ruiter, voormalig activiteiten begeleider en hulpverlener bij de brandweer van Stichting Willibrordus, verha https//t.co/qWm1SI97Ha: 4 days ago. GGZ NHN: Ook wij sluiten ons aan bij de oproep van staatssecretaris @paulblokhuis. Face-to-face wanneer nodig, online wa https//t.co/njoawLfRJ2: 7 days ago.
Wet verplichte ggz Rechtspraak.
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg Wvggz. De Wet verplichte ggz dwangindezorg.nl Wvggz regelt het verlenen van verplichte zorg op maat voor mensen met een psychische aandoening. De verplichte zorg wordt niet altijd verleend in een zorginstelling zoals onder de Wet BOPZ, maar ook in een polikliniek of thuis.
GGZ en ZorgDomein.
Binnen de GGZ is de afspraak gemaakt dat verwijzers óf naar de generalistische basis-ggz óf naar de gespecialiseerde ggz verwijzen. ZorgDomein biedt de aanbieders de mogelijkheid dit onderscheid inzichtelijk te maken, en heeft ook voor beide vormen een aparte standaard-verwijsbrief ingericht.
Onafhankelijke website met nieuws over en uit de wereld van de GGZ.
22 december 2020 Vlak nadat het coronavirus ook in Nederland was uitgebroken, bleek er behoefte te zijn aan een inventarisatie van de effecten van coronamaatregelen op de ggz en haar cliënten. ZonMw zette verschillende opdrachten uit om een beeld te krijgen van enerzijds de effecten van de.
Wat is de GGZ? uitleg betekenis Zorgwijzer.
Klik op de afbeelding voor een vergroting. Huisartsenzorg, de POH GGZ, Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ vallen onder de basis zorgverzekering van de Zvw. Na drie jaar behandeling met of zonder verblijf zal er overgegaan worden naar de langdurige GGZ die valt onder de Wlz.
Generalistische basis ggz Mondriaan voor geestelijke gezondheidszorg.
Generalistische basis ggz. Afhankelijk van de aard en de ernst van uw klachten wordt u door uw huisarts verwezen naar de generalistische basis ggz van Mondriaan. Binnen de generalistische basis ggz GB-GGZ wordt u ambulant behandeld. Onderdeel hiervan is het gebruik van internetbehandeling.
Geestelijke gezondheidszorg in Nederland GGZ Vaktijdschrift.
Geestelijke gezondheidszorg in Nederland GGZ Vaktijdschrift. Geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Het vaktijdschrift GGZV, vacatures, nieuws, zorgaanbieders en achtergrondinformatie worden aangeboden op GGZ.nl. GGZ, GGZ in Nederland, vacatures, aanbod, column, nieuws, Nederland, geestelijke gezondheidszorg. Geestelijke gezondheidszorg op ggz.nl. Standaard te vroeg of te laat?
Geestelijke gezondheidszorg Ggz-instellingen.
Checklist langdurige ggz. Handleiding checklist langdurige ggz. Plan van aanpak toegankelijkheid en beschikbaarheid hoogcomplexe ggz. Seriële prestaties in de gb-ggz. Werkwijzer medisch noodzakelijk verblijf ggz. Over Eno, het zorginkoopbeleid, het contract en hoe u ons kunt bereiken. Specifiek voor ggz.
Geestelijke Gezondheidszorg Cordaan.
Team sport en bewegen Cordaan verzorgt activiteiten met specialisten op het gebied van sport en beweging. Het team is werkzaam is de sectoren VGZ, GGZ en VV. Het Team sport en bewegen wordt door woonlocaties GGZ een aantal uren in de week ingehuurd.
GGZ Kenniscentrum Altrecht.
GGZ Kenniscentrum is een samenwerkingsverband van de Vakbibliotheek van Altrecht en de Wetenschappelijke Bibliotheek van GGz Centraal. De dienstverlening van beide vakbibliotheken wordt aangeboden via een digitaal Kenniscentrum en bestaat uit diverse vormen van informatie en advies en het beschikbaar stellen van materiaal.
Welkom bij GGZ Oost Brabant Regio Boekel Rosmalen Oss Uden Veghel Helmond Boxmeer Coudewater Huize Padua MijnGGZOostBrabant.
Als uw klachten zijn afgenomen wordt samen met de huisarts gekeken of u zorg via GGZ Oost Brabant blijft houden of dat u onder behandeling/controle van de huisarts komt. Mocht na onderzoek of een kortdurende behandeling blijken dat u door de huisarts, POH GGZ of Basis GGZ verder behandeld kunt worden, dan verwijzen wij u naar de huisarts terug.

Contacteer ons